Support    Contact   

Viridis Recept | Viridis Locatie Track&Trace | Viridis Apotheek
Functionaliteit | Scanners
Pharmacom koppeling | Nog sneller scannen | Fout correctie | Receptcontrole | SmartFilling ondersteuning

Functionaliteit:

 

De volgende functionaliteit is specifiek voor Viridis Recept ontwikkeld:

Viridis is continue aan het ontwikkelen. Wanneer u specifieke wensen heeft, kunt u deze aan ons kenbaar maken. Viridis is altijd geïnteresseerd in verbetering van de software en dienstverlening en uitbreiding van de functionaliteit.