Support    Contact   

Home
Viridis Recept | Viridis Locatie Track&Trace | Viridis Apotheek

 

Viridis Locatie

 

Track & Trace systeem voor de apotheek. Gekoppeld met het AIS. Veilig, snel en gebruiksvriendelijk.

 

Het Viridis locatie Track & Trace systeem is ontwikkeld om recepten snel te vinden en het uitgeven van de medicatie aan de klant efficiënter en sneller te laten verlopen. Efficiënt voor de patiënt, de apotheker en de apothekersassistent. De uitgangspunten hierbij zijn als volgt:

  • Een op maat gesneden informatievoorziening voor de patiënt

  • Verkorten van de wachttijd in de apotheek

  • Het sneller klaarzetten van de recepten

  • Het verkleinen van de foutkans

  • Vergroten van de beheersbaarheid

  • Optimaliseren van de registratie

Klaarzetten van de medicatie

Op het klaarzetten van de medicatie wordt met Viridis Locatie veel tijd bespaard. Door gebruik te maken van de door Viridis Locatie aangestuurde draadloze barcodescanner met display worden achtereenvolgens receptnummers en locaties gescand. Snel, foutloos en veilig.

Alle instructies en mogelijkheden worden op het display van de barcodescanner getoond, zonder dat er een PC of beeldscherm in de buurt nodig is.

 

 

 

Patiëntmodule

Door de Track & Trace koppeling met het AIS systeem kunnen gegevens behorende bij het recept uit het AIS worden opgevraagd. Deze gegevens worden geregistreerd in Viridis. Hierdoor kunnen berichten worden verstuurd en zoeken op NAW gegevens mogelijk worden gemaakt.

 

Berichtenmodule

Informatievoorziening aan de patiënt is belangrijk om meerdere redenen. Allereerst voor de patiënt zelf. Die is erbij gebaat geïnformeerd te worden wanneer de medicatie kan worden verwacht of worden opgehaald.

Ook de apotheek profiteert hiervan. Medicatie wordt eerder opgehaald. Ook telefoontjes van de patiënt om statusinformatie naar de apotheek kunnen op deze manier worden teruggedrongen.

 

Na het op locatie zetten van de medicatie kan er, afhankelijk van de patiënt en de locatie, automatisch een bericht worden verstuurd naar de patiënt.

De Viridis Locatie berichtenmodule kan volledig naar wens op maat worden ingericht.

Door de herhaalschema’s in de berichtenservice wordt voorkomen dat de medicatie in het geheel niet wordt opgehaald.

 

Patiënt wordt sneller geholpen

Viridis Locatie is gekoppeld met het AIS. Dit betekent dat op iedere balie PC, direct vanuit het AIS, kan worden gezien op welke locatie de medicatie voor de patiënt zich bevindt. Er kan naar keuze worden gezocht vanuit het AIS of in Viridis zelf.

 

Door het intoetsen van de initialen van de assistente aan de balie wordt de medicatie veilig uitgegeven. De klant is snel geholpen en de registratie optimaal.

 

                                                                                            Tijdens de uitgifte wordt het receptbriefje getoond

Foutreductie

Doordat er gebruik wordt gemaakt van diverse automatische controleslagen wordt de kans op fouten voor het klaarzetten en het uitgeven van de medicatie tot een minimum beperkt, zonder dat dit extra tijd kost. Dit komt de medicatieveiligheid ten goede.

 

Non-disp module

Om de niet-opgehaalde medicatie op te ruimen gebruiken we de non-disp module. Hiermee krijgt u in een oogopslag een lijst met locaties waar recepten langer dan het aantal ingestelde dagen klaarliggen. De locaties/receptnummers verschijnen een voor een op de draadloze barcodescanner. Hiermee loopt u eenvoudig en snel langs de locaties en ruimt u de “oude” recepten op. Zo blijven de locaties altijd up-to-date.

Handmatig door de kaartenbak bladeren om te zien welke medicatie niet is opgehaald behoort hiermee tot het verleden.

 

Bezorgmodule

Door de bezorgmodule worden in een keer hele locaties toegevoegd aan de bezorglijst, aangevuld met eventuele individuele recepten.

De bezorglijst kan eenvoudig worden afgedrukt.

De bezorger scant na het bezorgen de recepten die retour zijn gekomen. De rest van de recepten worden als bezorgd beschouwd en als zodanig geregistreerd.

 

Locatie eigenschappen

De uitgebreide functionaliteit en flexibiliteit wordt mogelijk gemaakt door de database met Locatie informatie.

Individuele locaties hebben ieder unieke eigenschappen als cellen in een lichaam. Eigenschappen als grootte van de locatie, de prioriteit van inruimen en een eigen bericht en herhaalschema.

Al deze locaties tezamen vormen uw apotheek. U hoeft uw apotheek niet aan te passen aan het track & trace systeem. Viridis Locatie is zo flexibel in te richten dat het zich vormt naar uw apotheek.

 

Registratie

Viridis Locatie registreert welke recepten wanneer, waar zijn klaargezet en wanneer ze waarheen zijn verplaatst. Ook wordt bijgehouden wie de medicatie wanneer, van welke locaties heeft uitgegeven.

Doordat alle gegevens nauwkeurig worden geregistreerd en deze eenvoudig kunnen worden
geëxporteerd naar bijvoorbeeld MS-Excel, kunnen de meest uiteenlopende rapportages

worden opgesteld.